Świadczenie 300 PLUS - DOBRY START - AKTUALNE PROBLEMY

od do

Program Szkolenia

I. Świadczenie 300 PLUS – DOBRY START:
 • miała być ustawa?!
 • czy będzie nowelizacja?
 • podmioty uprawnione do świadczenia;
 • świadczenie dla dziecka w pieczy zastępczej;
 • opieka naprzemienna;
 • wiek dziecka;
 • przesłanki negatywne przyznania świadczenia;
 • upoważnienie do prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji;
 • koordynacja świadczenia;
 • organ właściwy, a złożenie wniosku;
 • procedury gromadzenia dokumentów – pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 • ustalenie uprawnień;
 • nienależnie pobrane świadczenie;
 • odpowiednie stosowanie KPA;
 • finansowanie świadczenia;
II. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 130 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 210 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60