Świadczenia rodzinne a specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

od

Program Szkolenia

1. SPECUSTAWA dla osób przybywających z Ukrainy a ŚWIADCZENIA RODZINNE:
 • czy mamy zmianę stanu prawnego?
 • stare zasady dalej obowiązują;
 • na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia?
 • dokumenty pobytowe;
 • rodzaje możliwej pomocy;
 • kto nadaje legalizację pobytu osobom przybywającym z Ukrainy?
 • czy specjalne rozwiązania dotyczą tylko obywateli Ukrainy?
 • czy każdy wjeżdżający dostaje legalny pobyt?
 • czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • wójt jak Straż Graniczna!
 • organ właściwy w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • rodzaje świadczeń rodzinnych należnych obywatelom Ukrainy;
 • opiekun tymczasowy = opiekun prawny?
 • Wnioski o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
 • skład rodziny we wniosku;
 • ustalenie dochodów obywateli Ukrainy;
 • dochody w hrywnach?
 • jakie przeliczniki stosować?
 • na jaki okres ustalać prawo do świadczeń rodzinnych?
 • oświadczenia – w jakim zakresie i w jakim języku?
 • dochód utracony / dochód uzyskany;
 • specjalne traktowanie niektórych opiekunów tymczasowych.
2. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ
 • z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem termin oczekiwania na konsultacje może ulec wydłużeniu

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65