Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0

szkolenie e-lerningowe

od do

Program Szkolenia

I. TARCZA 1.0 w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniu wychowawczym 500 PLUS
 • przedłużenie orzeczeń = przedłużenie decyzji;
 • które orzeczenia i jak się przedłużają?
 • z urzędu czy na wniosek - zmiana decyzji;
 • na jaki okres wydać nowe decyzje?
 • co ze świadczeniami dla cudzoziemców?
 • zmiany obowiązujących terminów materiolnoprawnych;
 • zmiany obowiązujących terminów procesowych.
II. TARCZA 2.0 w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniu wychowawczym 500 PLUS
 • NOWE rozwiązania w doręczeniach?
 • NOWE zasady uzysku i utraty dochodu;
 • doręczenie zastępcze – czy dalej obowiązuje?
 • co Poczta Polska robi z naszymi listami?
 • decyzje odmowne – muszą chyba zaczekać;
 • zapoznanie strony z aktami sprawy - udostępnienie stronie akt sprawy;
 • przesłuchanie on-line.
III. TARCZA 3.0 – nowości w procedurach
 • co z decyzjami odmownymi – czy już można?
 • co z nienależnie pobranymi – czy już można?
 • co z uchyleniem lub zmianą decyzji?
 • czy biegną nam już terminy?
 • jak liczyć nowe terminy administracyjne?
 • karty pobytu cudzoziemców – przedłużone?
 • zezwolenia na pracę – przedłużone?
 • czy dalej można robić „wywiady telefoniczne” do SZO, ZDO, SP?
IV. Ustawa o świadczeniach rodzinnych – aktualne problemy:
 • NOWOŚCI w dochodach od 1 sierpnia 2019 roku;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i wieku;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i renty;
 • świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze – koordynacja;
 • RODO w świadczeniach rodzinnych;
 • zmiany w KPA a zmiany w świadczeniach rodzinnych;
 • RODO – o co chodzi?
 • upoważnienia pracownicze;
 • NOWE obowiązki przy przetwarzaniu danych!
 • pozyskiwanie danych od pracodawców.
V. Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS – aktualne problemy:
 • przepisy przejściowe w okresach zasiłkowych;
 • ustalanie prawa po nowemu;
 • koordynacja – co się zmienia?
 • świadczenia wychowawcze jak rodzicielskie – wyrównanie od urodzenia!
 • zgon rodzica pobierającego 500 PLUS;
 • termin składania wniosków.
VI. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania szkolenia ok. 300 minut, czas dostępu 420 minut od pierwszego zalogowania, materiały, 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktur.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60