ŚWIADCZENIA RODZINNE- nowy okres zasiłkowy 2021/22, aktualne problemy oraz zmiany wprowadzone Ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

od do

UWAGA

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 01.07.2021

Program Szkolenia

1. Nowości w zaświadczeniach do czystego powietrza:
 • nowe wzory wniosków;
 • nowe wzory zaświadczeń;
 • nowe dane pozyskiwane do wniosków;
 • terminy w związku z datą 1 sierpnia;
2. Nowelizacje od 1.07.2021 roku:
 • procedura postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenie rodzinne;
 • przekazanie dokumentów wojewodzie jako organowi właściwemu;
 • nowe rodzaje dokumentów, które musi zgromadzić gmina;
 • czy to już koniec z papierkami?
 • procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 • KPA – niby jedno ale nie dla wszystkich!
 • Wielka Brytania – Brexit;
 • co z już ustalonymi koordynacjami ?
 • czy czeka nas ponowna wysyłka do wojewody?
 • nowe wzory wniosków – czy to już teraz?
 • rozszerzenie definicji dochodu;
 • nowe usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia/weryfikacji;
 • prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres zasiłkowy;
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres zasiłkowy;
 • zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy;
3. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych – ujęcie podmiotowe:
 • zdublowanie wniosku o zasiłek rodzinny;
 • COVID-19 a pobyt cudzoziemców;
 • COVID – 19 a terminy w świadczeniach rodzinnych;
 • obowiązek zamieszkiwania w Polsce w okresie zasiłkowym;
 • skład rodziny;
 • czy małżonek zawsze musi być w składzie rodziny? Nawet jak jest też konkubent?
 • definicja dziecka;
4. Zmiany w dochodach:
 • trzynasta emerytura z 2020 roku;
 • świadczenie uzupełniające;
 • dochód nieopodatkowany dla osób do 26 roku życia – jak ustalać po nowemu?
5. Aktualności w związku z nowym okresem:
 • ustalanie uprawnień;
 • wygaśnięcie starych decyzji;
 • utrata uprawnień w ostatnich miesiącach – uchylenie decyzji i co dalej?
6. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia
 • w celu ustalenia indywidualnych konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie ustalone w terminie określonym powyżej - przepadają

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 173 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65