Świadczenia Rodzinne - nowy okres zasiłkowy

od do

Program Szkolenia

I. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych – ujęcie podmiotowe:
 • złożenie wniosku o 500 plus w związku z „nowym okresem”;
 • zdublowanie wniosku o zasiłek rodzinny;
 • świadczenia rodzinne dla cudzoziemców;
 • rodzaje kart pobytu;
 • COVID-19 a pobyt cudzoziemców;
 • COVID – 19 a terminy w świadczeniach rodzinnych;
 • obowiązek zamieszkiwania w Polsce w okresie zasiłkowym;
 • skład rodziny;
 • czy małżonek zawsze musi być w składzie rodziny? nawet jak jest też konkubent?
 • definicja dziecka;
 • zmiany w składzie rodziny
II. Zmiany w dochodach:
 • zatrudnienie lub inna praca zarobkowa;
 • rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • właściwe orzeczenie;
 • sprawowanie opieki;
 • COVID – co z wywiadami?
Aktualności w związku z nowym okresem:
 • ustalanie uprawnień;
 • wygaśnięcie starych decyzji;
 • wstrzymane wypłaty – co z nimi?
 • wywiad do świadczeń opiekuńczych;
 • utrata uprawnień w ostatnich miesiącach – uchylenie decyzji i co dalej?
IV. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 172 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 250 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60