Świadczenia Rodzinne 2023 - aktualne problemy

od

Program Szkolenia

1. POLSKI ŁAD w świadczeniach rodzinnych:
 • Zmiana definicji dochodowych w świadczeniach rodzinnych;
 • Pozyskiwanie nowych danych z Emp@tii do świadczeń rodzinnych;
 • Czy coś się jeszcze zmienia?
 • Świadczenie pielęgnacyjne a renta.
2. UPRAWNIENIA do świadczeń rodzinnych:
 • Zdublowanie wniosku o zasiłek rodzinny;
 • COVID-19 a pobyt cudzoziemców;
 • COVID – 19 a terminy w świadczeniach rodzinnych;
 • Obowiązek zamieszkiwania w Polsce w okresie zasiłkowym;
 • Skład rodziny;
 • Czy małżonek zawsze musi być w składzie rodziny? nawet jak jest też konkubent?
 • Definicja dziecka;
 • Trzynasta emerytura z 2021 roku oraz z 2022 roku;
 • Czternasta emerytura z 2021 roku;
 • Świadczenie uzupełniające;
 • Dochód nieopodatkowany dla osób do 26 roku życia – jak ustalać po nowemu?
3. Obywatele Ukrainy w świadczeniach rodzinnych:
 • Na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia;
 • Dokumenty pobytowe;
 • Rodzaje możliwej pomocy;
 • Kto nadaje legalizację pobytu osobom przybywającym z Ukrainy;
 • Czy specjalne rozwiązania dotyczą tylko obywateli Ukrainy?
 • Czy każdy wjeżdżający dostaje legalny pobyt?
 • Czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • Organ właściwy w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • Rodzaje świadczeń rodzinnych należnych obywatelom Ukrainy;
 • Opiekun tymczasowy = opiekun prawny?
 • Wnioski o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
 • Skład rodziny we wniosku;
 • Ustalenie dochodów obywateli Ukrainy;
 • Dochody w hrywnach?
 • Jakie przeliczniki zastosować?
 • Na jaki okres ustalać prawo do świadczeń rodzinnych;
 • Oświadczenia – w jakim zakresie i w jakim języku?
 • Dochód utracony/dochód uzyskany;
 • Specjalne traktowanie niektórych opiekunów tymczasowych;
4. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65