Świadczenia rodzinne 2022

- nowy okres zasiłkowy -

od

Program Szkolenia

I. Polski Ład w świadczeniach rodzinnych
 • Zmiana definicji dochodowych w świadczeniach rodzinnych
 • Pozyskiwanie nowych danych z Emp@tii do świadczeń rodzinnych
 • Czy decyzje na okres 2021/2022 wymagają zmiany?
 • Czy coś jeszcze się zmienia
II. Nowelizacje na okres 2021/2022
 • procedura postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenie rodzinne
 • przekazanie dokumentów wojewodzie jako organowi właściwemu
 • nowe rodzaje dokumentów, które musi zgromadzić gmina,
 • procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
 • KPA – niby jedno ale nie dla wszystkich!
 • Wielka Brytania – Brexit co od 1.01.2022?
 • co z już ustalonymi koordynacjami ?
 • czy czeka nas ponowna wysyłka do wojewody ?
 • nowe wzory wniosków – czy to już teraz ?
 • rozszerzenie definicji dochodu,
 • nowe usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia/weryfikacji prawa do świadczeń
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach świadczeń rodzinnych
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres zasiłkowy,
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres zasiłkowy,
 • zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy
III. Zmiany w dochodach
 • trzynasta emerytura z 2020 roku
 • trzynasta emerytura z 2021 roku
 • czternasta emerytura z 2021 roku
 • świadczenie uzupełniające
 • dochód nieopodatkowany dla osób do 26 roku życia – jak ustalać po nowemu?
IV. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-55;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

469 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok 190 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 240 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

OSOBY ZAINTERESOWANE konsultacjami z wykładowcą proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 797-240-556 PYTANIA do wykładowcy należy przesłać najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia realizacji szkolenia.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65