Substancje psychoaktywne - co warto wiedzieć ?

od

Program Szkolenia

  • Co to jest uzależnienie;
  • Najpopularniejsze narkotyki - przegląd;
  • Przedstawienie przyczyn używania środków psychoaktywnych oraz mechanizmy wchodzenia w uzależnienie;
  • Omówienie podstawowych symptomów wskazujących na kontakt z narkotykiem (uwrażliwienie na niepokojące sygnały, zachowania, sytuacje).
  • Dostarczenie podstawowej wiedzy o środkach odurzających, ich podziale i działaniu na ustrój nerwowy człowieka;
  • Prezentacja akcesoriów służących do używania narkotyków;
  • TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia! (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia, konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ)

Wykładowcy

mgr Zbigniew Krempicki

Pedagog o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa oraz interwencja kryzysowa, specjalista terapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), lider zespołu terapeutów, animator Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR, sądowy specjalista uprawniony do zbierania informacji o charakterze używania substancji przez oskarżonego, posiada bogate doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, ukończył liczne szkolenia poparte stosownymi certyfikatami, pracował m.in. w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków przy MOPS w Oświęcimiu, Centrum Terapii Narkomanów w Krakowie, Ośrodkach Terapeutycznych dla Młodzieży: w Ochotnicy Dolnej, w Wierzbiu oraz w Jeżówce, Domu MONAR-u w Krakowie oraz Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień „NOWY DZIEN”.

cena szkolenia

469 PLN od osoby 349 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok 148 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65