Stypendia szkolne a specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

od

Zgłoszenia należy dokonać na minimum 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia.

Program Szkolenia

SPECUSTAWA dla osób przybywających z Ukrainy a STYPENDIA SZKOLNE:
 • czy mamy zmianę stanu prawnego?
 • na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia?
 • dokumenty pobytowe;
 • rodzaje możliwej pomocy;
 • kto nadaje legalizację pobytu osobom przybywającym z Ukrainy?
 • czy specjalne rozwiązania dotyczą tylko obywateli Ukrainy?
 • czy każdy wjeżdżający dostaje legalny pobyt?
 • czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • organ właściwy w sprawach stypendium;
 • czy musimy mieć nowe upoważnienia?
 • rodzaje świadczeń rodzinnych należnych obywatelom Ukrainy;
 • opiekun tymczasowy = opiekun prawny?
 • kto może złożyć wniosek?
 • 15 września – co z tym terminem?
 • wnioski o świadczenia dla obywateli Ukrainy – jakie?
 • skład rodziny we wniosku;
 • ustalenie dochodów obywateli Ukrainy;
 • dochody w hrywnach?
 • jakie przeliczniki stosować?
 • na jaki okres ustalać prawo do stypendiów?
 • oświadczenia – w jakim zakresie i w jakim języku?
 • dochód utracony / dochód uzyskany;
 • zasiłek szkolny.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

299 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 70 minut, czas udostępniania: 120 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały, SZKOLENIE BEZ DODATKOWYCH KONSULTACJI TELEFONICZNYCH

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65