STYPENDIA SZKOLNE 2021/2022 – AKTUALNE PROBLEMY

od do

Program Szkolenia

I. Wysokości ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH:
  • czy i ewentualnie kiedy zmieniają się wartości stypendiów?
  • zmiany kryteriów dochodowych do stypendiów;
  • od kiedy zmieniać decyzje?
  • wcześniej się nie mieścił a teraz już tak – czy nowy wniosek?
  • czy wymagana jest zmiana uchwały rady gminy?
  • jak wydawać decyzję stypendialną?
II. STYPENDIA SZKOLNE 2021 – aktualne problemy:
  • wpływ CO-VID i Tarcz Antykryzysowych na procedury stypendialne;
  • zakres podmiotowy regulacji;
  • warunki przyznawania stypendium;
  • zaświadczenie z OPS;
  • dochód uprawniający do otrzymania stypendium;
  • terminy składania wniosków;
  • postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych;
  • wysokość stypendium;
  • forma udzielania stypendium;
  • rozliczanie stypendium;
  • przesłanki wydania decyzji negatywnej;
  • finansowanie stypendium.
III. Postępowanie administracyjne w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
  • strona w sprawie;
  • terminy załatwiania spraw;
  • jedna czy dwie decyzje?
  • zmiana decyzji stypendialnej;
  • które sprawy podlegają metrykom?
  • jak zakładać i prowadzić metryki?
IV. Ochrona danych osobowych w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
  • klauzula informacyjna RODO – jak to realizować w stypendiach?
  • RODO a wgląd w akta sprawy stypendiów;
  • zaświadczenie stypendialne a RODO?
V. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
  • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 194 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65