RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNE PROBLEMY

od

Program Szkolenia

1. RODO – klauzula informacyjna – czyli to, co najważniejsze:
 • jak powinna wyglądać?
 • gdzie należy ją umieścić?
 • czy faktycznie należy przekazywać ją każdemu klientowi OPS?
 • klauzula informacyjna w pomocy społecznej, a klauzula w świadczeniach;
 • klauzula z art. 13 RODO, a klauzula z art. 14 RODO.
2. „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych”!:
 • czy OPS powinien żądać zgody na przetwarzanie danych?
 • zgoda petenta a zgoda pracownika;
 • podstawa prawna przetwarzania danych przez OPS.
3. Podstawa to dobra „papiery”, czyli o polityce bezpieczeństwa:
 • jaki jest cel i sens sporządzania polityki bezpieczeństwa w OPS?
 • co może, a co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa?
 • analiza przykładowej polityki bezpieczeństwa w OPS.
4. „Żądam wydania wszystkich akt sprawy – bo RODO mi pozwala”!:
 • prawo klienta do żądania potwierdzenia faktu przetwarzania jego danych;
 • prawo do żądania kopii danych;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • inne prawa klienta wynikające z RODO.
5. „A antywirusa na komputerze mamy”? – zabezpieczenie danych osobowych:
 • szacowanie ryzyka – z czym mamy największy problem?
 • zabezpieczenia organizacyjno – techniczne;
 • zabezpieczenia komputerów i serwerów.
6. A jeśli coś będzie „nie tak…”:
 • UODO i jego kompetencje;
 • kary administracyjne – ile, dla kogo i za co?
 • odpowiedzialność cywilna – podstawowe założenia i zasady;
 • stowarzyszenia i fundacje, które mogą nas „sprawdzić” – czyli RODO jako niewyczerpane źródło dla wyłudzeń i oszustów.
7. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 183 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 260 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65