Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - najnowsze zmiany

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw

od do

Program Szkolenia

I. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – najnowsze zmiany:
 • kiedy zacznie obowiązywać NOWELIZACJA ?
 • procedury sądowe w sprawach przeciwdziałania przemocy;
 • zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;
 • zakazanie zbliżania;
 • terminy sądowe w sprawach zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania;
 • zakres kompetencji Policji lub Żandarmerii Wojskowej;
 • skuteczność postanowień w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania;
 • zabezpieczenie w postępowaniu o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania;
 • NOWE uprawnienia Policji – natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania;
 • czasookres policyjnych nakazów;
 • NOWE uprawnienia Żandarmerii Wojskowej – natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania;
 • zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • czy musimy od nowa powoływać Zespół?

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

199 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 60 minut, czas udostępniania: 120 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65