Procedury ustalania i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

od

Program Szkolenia

I. Procedury ustalania nienależnie pobranych świadczeń i żądania zwrotu:
 • Co nowego w procedurach NPS na 2023/2024?
 • Kiedy wznowienie, kiedy wszczęcie, kiedy stwierdzenie nieważności;
 • ustalenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 • potrącenie przez ZUS nienależnie pobranych świadczeń w gminie;
 • nienależnie pobrane a żądanie zwrotu;
 • inne przypadki ustalenia nienależnie pobranych świadczeń;
 • nienależnie pobrane świadczenia a świadczenia nienależnie wypłacone;
 • żądanie zwrotu;
 • stosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń.
II. Postępowanie egzekucyjne w administracji:
 • czynności przed egzekucyjne;
 • upomnienie – kiedy wystawić, co ma zawierać;
 • tytuł wykonawczy;
 • działania organu po wystawieniu tytułu wykonawczego;
 • umorzenie egzekucji;
 • ponowne rozpoczęcie egzekucji;
 • potrącenia a egzekucji;
 • ulgi w spłacie a egzekucja;
 • przedawnienie.
III. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 181 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65