Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „CZYSTE POWIETRZE”

od

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 12 LISTOPADA 2020

Program Szkolenia

I. Program „czyste powietrze” – nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach:
 • NOWE zadania dla gmin w zakresie programów ochrony środowiska;
 • upoważnienie do podejmowania działań;
 • rola gminy w przyznawaniu dotacji z NFOŚiGW;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • opłata skarbowa od wniosku;
 • skład rodziny;
 • współpraca z pomocą społeczną w zakresie wydania zaświadczenia;
 • ustalenie sytuacji dochodowej członków rodziny;
 • rok bazowy – a co z utratą i uzyskiem;
 • wydanie zaświadczenia;
 • terminy KPA;
 • klauzula RODO przy zaświadczeniu;
 • koszty obsługi.
II. Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz zmiany w dochodach:
 • przedłużanie orzeczeń powiatowych;
 • przedłużanie orzeczeń innych;
 • cudzoziemcy;
 • procedury ustalania sytuacji klienta a COVID-19;
 • otrzymanie nowego orzeczenia;
 • wydawanie decyzji w czasach epidemii;
 • terminy załatwiania spraw a COVID-19;
 • doręczenia w okresie epidemii
III. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 170 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 260 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65