Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2,0, 3.0

aktualne problemy - szkolenie e-lerningowe

od do

Program Szkolenia

I. TARCZA 1.0 - COVID 19 - czy to ma jakiś wpływ na nasze procedury?
 • terminy prawa materialnego;
 • terminy procesowe;
 • bezczynność organu.
II. TARCZA 2.0 - KPA w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 • NOWE rozwiązania w doręczeniach?
 • doręczenie zastępcze – czy dalej obowiązuje?
 • co Poczta Polska robi z naszymi listami?
 • decyzje odmowne – muszą chyba zaczekać;
 • zapoznanie strony z aktami sprawy - udostępnienie stronie akt sprawy;
 • przesłuchanie on-line.
III. TARCZA 3.0 – nowości w procedurach:
 • co z decyzjami o uznaniu dłużnika za uchylającego się?
 • czy biegną nam już terminy?
 • jak liczyć nowe terminy administracyjne?
 • wezwanie na wywiad – kiedy w końcu ma przyjść?
IV. Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – aktualne problemy:
 • postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym;
 • efektywne poszukiwanie dłużnika;
 • fundusz alimentacyjny – jak prowadzić postępowania wobec dłużnika?
 • omówienie przypadków i wskazanie rozwiązań;
 • dłużnik z orzeczeniem;
 • dłużnik za granicą;
 • dłużnik z zasiłkiem stałym;
 • dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej;
 • dłużnik w zakładzie karnym;
 • różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela – uprawnienia i obowiązki;
 • co w przypadku, gdy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym?
 • kontynuacja postępowania z poprzednich okresów;
 • doręczenia wezwań i zawiadomień o wszczęciu;
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
 • ile wywiadów?
 • Ile decyzji?
 • zgłaszanie dłużników do BIG-ów;
 • procedury art. 209 k.k.;
 • zawiadomienie a wniosek do prokuratury;
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 • czy wycofać sprawę z prokuratury?
 • kiedy kolejne postępowanie?
V. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania szkolenia 270 minut, czas dostępu 360 minut od pierwszego zalogowania, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby)

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60