Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – aktualności 2024

od 09:00 do 13:30

Szkolenie ONLINE odbędzie się

26 września 2024 r.
w godz. 09:00 – 13:30

LINK do zakupionego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w dniu 23 września 2024 r.

Program Szkolenia

I. Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – aktualności 2024:
 • KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – o co chodzi?
 • postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym okres 2024/2025;
 • efektywne poszukiwanie dłużnika;
 • fundusz alimentacyjny – jak prowadzić postępowania wobec dłużnika?
 • omówienie przypadków i wskazanie rozwiązań;
 • dłużnik z orzeczeniem;
 • dłużnik za granicą;
 • dłużnik z zasiłkiem stałym;
 • dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej;
 • dłużnik w zakładzie karnym;
 • różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela;
 • co w przypadku, gdy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym?
 • kontynuacja postępowania z poprzednich okresów;
 • doręczenia wezwań i zawiadomień o wszczęciu;
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
 • ile wywiadów? Ile decyzji?
 • zgłaszanie dłużników do BIG-ów;
 • procedury art. 209 k.k.;
 • zawiadomienie a wniosek do prokuratury;
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 • czy wycofać sprawę z prokuratury?
 • kiedy kolejne postępowanie?
II. PANEL DYSKUSYJNY – Pan dr Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na Państwa pytania
PRZEBIEG SZKOLENIA:
 1. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 września 2024 r. (poniedziałek) w godz. 09:00–13:30.
 2. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail ODBIORCY FAKTURY podany w karcie zgłoszenia.
 3. Warunkiem otrzymania linku do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury - najpóźniej do 23 września 2024 r.
 4. Link do zakupionego szkolenia zostanie przesłany w dniu 23 września 2024 r.
 5. Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania prowadzącemu w trakcie trwania szkolenia poprzez wbudowany czat oraz po zakończonym szkoleniu w trakcie panelu dyskusyjnego.
 6. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz materiały zostaną wysłane na adres e-mail uczestnika szkolenia.
WYMAGANIA TECHNICZE:
 • System operacyjny co najmniej Windows 8.
 • Komputer min. 4 GB RAM.
 • Internet min. 10 MB/s.
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

599 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

W CENIE: szkolenie online, materiały, konsultacje LINK do zakupionego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w dniu 23 września 2024 r.

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65