Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego 2021

od do

Program Szkolenia

I. Procedury COVID-19 a dłużnik
 • terminy prawa materialnego;
 • terminy procesowe;
 • bezczynność organu;
 • zapoznanie strony z aktami sprawy - udostępnienie stronie akt sprawy;
 • przesłuchanie on-line;
 • co z decyzjami o uznaniu dłużnika za uchylającego się?
 • Czy biegną nam już terminy?
 • Jak liczyć nowe terminy administracyjne?
 • Wezwanie na wywiad – kiedy w końcu ma przyjść?
II. Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – aktualne problemy:
 • KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – o co chodzi?
 • postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym;
 • efektywne poszukiwanie dłużnika;
 • fundusz alimentacyjny – jak prowadzić postępowania wobec dłużnika?
 • omówienie przypadków i wskazanie rozwiązań;
 • dłużnik z orzeczeniem;
 • dłużnik za granicą;
 • dłużnik z zasiłkiem stałym;
 • dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej
 • dłużnik w zakładzie karnym;
 • różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela– uprawnienia i obowiązki;
 • co w przypadku, gdy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym?
 • kontynuacja postępowania z poprzednich okresów;
 • doręczenia wezwań i zawiadomień o wszczęciu;
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
 • ile wywiadów?
 • Ile decyzji?
 • zgłaszanie dłużników do BIG-ów;
 • procedury art. 209 k.k.;
 • zawiadomienie a wniosek do prokuratury;
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 • czy wycofać sprawę z prokuratury?
 • kiedy kolejne postępowanie?

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania szkolenia 240 minut, czas dostępu 300 minut od pierwszego zalogowania, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby)

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65