Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego 2021

od do

dostępne od 15 marca

Program Szkolenia

I. Procedury COVID-19 a dłużnik
 • terminy prawa materialnego;
 • terminy procesowe;
 • bezczynność organu;
 • zapoznanie strony z aktami sprawy - udostępnienie stronie akt sprawy;
 • przesłuchanie on-line;
 • co z decyzjami o uznaniu dłużnika za uchylającego się?
 • Czy biegną nam już terminy?
 • Jak liczyć nowe terminy administracyjne?
 • Wezwanie na wywiad – kiedy w końcu ma przyjść?
II. Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – aktualne problemy:
 • KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – o co chodzi?
 • postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym;
 • efektywne poszukiwanie dłużnika;
 • fundusz alimentacyjny – jak prowadzić postępowania wobec dłużnika?
 • omówienie przypadków i wskazanie rozwiązań;
 • dłużnik z orzeczeniem;
 • dłużnik za granicą;
 • dłużnik z zasiłkiem stałym;
 • dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej
 • dłużnik w zakładzie karnym;
 • różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela– uprawnienia i obowiązki;
 • co w przypadku, gdy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym?
 • kontynuacja postępowania z poprzednich okresów;
 • doręczenia wezwań i zawiadomień o wszczęciu;
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
 • ile wywiadów?
 • Ile decyzji?
 • zgłaszanie dłużników do BIG-ów;
 • procedury art. 209 k.k.;
 • zawiadomienie a wniosek do prokuratury;
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 • czy wycofać sprawę z prokuratury?
 • kiedy kolejne postępowanie?

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania szkolenia N/A minut, czas dostępu N/A minut od pierwszego zalogowania, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby)

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60