Procedura Niebieskie Karty „krok po kroku”

od

Program Szkolenia

1. Założenie Niebieskiej Karty:
 • a. obowiązek czy uznaniowość?
 • b. „postępowanie wyjaśniające” przed założeniem NK – czy to jest dopuszczalne?
 • c. w jakiej formie można odmówić założenia NK?
2. Procedura to nie postępowanie – czyli zastosowanie przepisów KPA do procedury Niebieskie Karty.
3. Strony i organ w procedurze Niebieskie Karty:
 • a. w stosunku do kogo możliwe jest przeprowadzenie procedury NK?
 • b. procedura NK a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
4. Pełnomocnik w procedurze Niebieskie Karty.
5. Zmiana miejsca zamieszkania uczestników procedury Niebieskie Karty:
 • a. pojęcie „właściwości” w procedurze NK;
 • b. przekazanie NK do innej gminy;
 • c. otrzymanie NK z innej gminy.
6. Zespół i grupy robocze- -co należy do ich kompetencji oraz jakie mają uprawnienia?
7. Posiedzenia grup roboczych:
 • a. zaproszenie na posiedzenie;
 • b. przebieg i protokołowanie posiedzenia;
 • c. posiedzenie w formie zdalnej.
8. Dostęp do dokumentacji:
 • a. dostęp do dokumentacji NK a udostępnianie akt wg KPA – to nie to samo!
 • b. zakres uprawnień strony;
 • c. udostępnianie akt w tzw. Kartach krzyżowych.
9. Zamknięcie procedury Niebieskie Karty – kiedy i w jakiej formie?
10. Monitoring w procedurze Niebieskie Karty.
11. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

299 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 100 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65