Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI 2024

Praktyczne omówienie zmian, które już weszły do Kodeksu pracy i przygotowanie do nowych regulacji

od

W związku z ogromną liczba zmian w prawie pracy wdrożoną i planowaną w 2023 r., już najwyższy czas się z nimi zapoznawać i tworzyć w OPS wewnętrzne wzory informacji, regulacji, które zaczną obowiązywać po wejściu w życie przepisów. Szkolenie ma na celu przygotowanie do nadchodzących zmian przepisów oraz wyjaśnia zmiany które już weszły do Kodeksu pracy w 2023 r. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów do dostosowania we własnych jednostkach, tak aby na dzień wejścia w życie przepisów być gotowym do ich stosowania.

Program Szkolenia

1. Praca zdalna w OPS– nowe przepisy w Kodeksie pracy 2023
 • Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?
 • Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy itp?
 • Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?
 • Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalna tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
 • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego - jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 • Konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej.
 • Jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe?
 • Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
 • Kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej?
 • Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
 • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
 • Czy pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
 • Czy umowa o pracę będzie musiała zawierać miejsce świadczenia pracy zdalnej?
 • Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej – jakie zapisy zawrzeć?
 • Instrukcja bhp przy pracy zdalnej – co ma zawierać?
 • Okazjonalna praca zdalna do 24, czy 30 dni w roku – z tego wszyscy pracownicy będą korzystać!
2. Kontrola trzeźwości pracowników OPS - duże zmiany dla pracodawcy
 • Czy kontrola trzeźwości w OPS jest obowiązkowa,
 • Czy w związku ze zmianą przepisów jest obowiązek zmiany regulaminu pracy w OPS.
 • Możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców – jak to dobrze uregulować wzór regulacji dla uczestników szkolenia !!
 • Czy tylko wyrywkowa kontrola, czy można zbadań wszystkich pracowników każdego dnia?
 • Szczegółowe warunki dokonywania kontroli trzeźwości.
 • Jakie zapisy zawrzeć w regulaminie pracy by kontrola trzeźwości była legalna?
 • Kto zadecyduje, które grupy pracowników będą mogły być podane kontroli?
 • Protokół z kontroli pracownika – jakie ma zawierać elementy? wzór dla uczestników szkolenia !!
 • Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł wezwać organy Policji do kontroli pracownika?
 • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi?
 • Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
 • Gdzie umieści proroków z badania pracownika i na jaki okres?
 • Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika – jakie zasady?
3. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy – nowe wzory dokumentów pracowniczych w OPS!
 • Konieczność stworzenia nowego wzoru umowy o pracę – wzór dla uczestników szkolenia !!
 • Znaczne rozszerzenie informacji dla pracownika z art. 29 § 3 Kp – wzór dla uczestników szkolenia!!
 • Nowe wykroczenie za brak informacji o warunkach zatrudnienia lub brak jej aktualizacji.
 • Zmiana długości umowy na okres próbny – rewolucyjne rozwiązania – wzory nowych zapisów w umowie !!
 • Możliwość wydłużenia okresu próbnego w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
 • Konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy a okres próbny na wniosek pracownika.
 • Brak możliwości zakazania przez pracodawcę dodatkowej pracy u innych pracodawców.
 • Możliwość żądania zatrudnienia po okresie próbnym i obowiązek pisemnej odpowiedzi przez pracodawcę w określonym terminie.
 • Żądanie zmiany umowy na czas nieokreślony po 6 miesięcznej pracy na czas określony – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • Nowa informacja o możliwości awansu dla pracownika – wzór dla uczestników szkolenia!!
 • Szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy w czasie pracy i na koszt pracodawcy, wiele pułapek dla pracodawców. – jak sobie z tym poradzić?
 • Konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia.
 • Możliwość przywrócenia pracownika do pracy przez sąd w przypadku braku dostatecznej przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony.
4. Work-life-balance – zmiana przepisów o rodzicielstwie.
 • 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia.
 • Odroczenie terminu rodzicielskiego przez pracownika – na jakich zasadach?
 • Brak konieczności korzystania z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim.
 • Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. - jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • Nowe stawiki zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego.
 • Urlop opiekuńczy – 5 dni w roku – dla kogo i na jakich warunkach?
 • Czas wolny od pracy z powodu siły wyższej – co to takiego ?
 • Nowy wzór świadectwa pracy.
 • Zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy.
 • Możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę warunków zatrudnienia.
 • Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich – wzór dla uczestników szkolenia !!
 • Dodatkowa ochrona pracownika przed urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim.
5. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-55;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ
 • z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem termin oczekiwania na konsultacje może ulec wydłużeniu

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 287 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 600 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65