Praca zdalna i system rotacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej - STAN AKTUALNY

od

Program Szkolenia

 • Podstawa prawna wprowadzenia pracy zdalnej – jakie przepisy aktualnie obowiązują?
 • Na jakiej podstawie wydać zarządzenie w przedmiocie wprowadzenia pracy zdalnej?
 • Czy praca zdalna zawsze jest powiązana z systemem rotacyjnym?
 • Analiza wzorów zarządzeń: w przedmiocie wprowadzenia pracy rotacyjnej oraz w pracy zdalnej.
 • Zasady ewidencjonowania pracy zdalnej.
 • Wynagrodzenie pracownika na pracy zdalnej.
 • Co z dodatkami dla pracowników socjalnych i ryczałtami za dojazd?
 • Praca zdalna a RODO i BHP.
 • Jak zabezpieczyć dane osobowe stron postępowania?
 • Czy i kiedy praca zdalna zostanie wprowadzona do Kodeksu pracy?
 • Praca zdalna we wszystkich organach administracji?
 • Wyłączenie z zakresu pracy zdalnej.
 • Nowa podstawa prawna do zarządzeń wydawanych w przedmiocie wprowadzania pracy zdalnej.
 • TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia! (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

249 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 70 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 120 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65