Pomoc społeczna jak funkcjonuje nowelizacja plus WYWAD ŚRODOWISKOWY

od do

UWAGA: Szkolenie dostępne od 07.09.2021

Program Szkolenia

I. Ustawa o pomocy społecznej – NOWELIZACJA 2021:
 • NOWOŚCI w dochodach – co z tymi kosztami uzyskania dochodu?
 • NOWY katalog odliczeń – jak się sprawdza w praktyce?
 • czego jeszcze nie uwzględniamy w dochodach?
 • usługi bez decyzji i odpłatności – tryb pilny!
 • NOWE zasady ustalania zwrotu wydatków – niby nienależnie pobrane!
 • potrącenia nienależnie pobranych świadczeń i nie tylko;
 • NOWE uprawnienia pracowników socjalnych;
 • urlop dla pracownika socjalnego;
 • bucikowe – to ile tego w końcu?
 • ścieżka awansu zawodowego pracownika socjalnego!
II. NOWE rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego!
 • NOWE a już nie aktualne?
 • data wejścia w życie;
 • czy można będzie korzystać ze starych druków i do kiedy?
 • co ze starymi legitymacjami pracowników socjalnych?
 • wnioski złożone przed wejściem w życie nowego rozporządzenia – jak je zakończyć?
 • kto przeprowadza, które wywiady?
 • NOWOŚCI w terminach przeprowadzania wywiadu?
 • wywiad tradycyjny czy elektroniczny?
 • NOWOŚCI w przypadku osób niezdolnych do przeprowadzenia wywiadu!
 • wywiad z osobami ubezwłasnowolnionymi?
 • wywiad na potrzeby innych ustaw;
 • wywiady w DPS-ach i ośrodkach wsparcia;
 • NOWOŚCI w pozyskiwaniu dokumentów.
III. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-55;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 179 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65