Pomoc Społeczna 2023 - aktualne problemy

od

Program Szkolenia

1. Pomoc społeczna 2022/2023
 • NOWE zasady uwzględniania dochodu;
 • Emeryci i renciści;
 • Składka zdrowotna w pomocy społecznej;
 • Co się stało 27 stycznia 2022 roku?
 • Warunki zwolnienia fakultatywnego;
 • Warunki zwolnienia obligatoryjnego;
 • Czy mamy zmianę stanu prawnego?
 • Na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia?
 • Dokumenty pobytowe;
 • Rodzaje możliwej pomocy;
 • Kto nadaje legalizację pobytu osobom przybywającym z Ukrainy?
 • Czy specjalne rozwiązania dotyczą tylko obywateli Ukrainy?
 • Czy każdy wjeżdżający dostaje legalny pobyt?
 • Czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • Praca obywatela Ukrainy;
 • Małoletnie dzieci – pobyt w Polsce w końcu legalny czy nie?
 • Co jeśli dziecko nie ma opiekuna?
 • Tryb udzielania świadczeń z pomocy społecznej;
 • Gmina właściwa do udzielania świadczeń;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy;
 • Pomoc psychologiczna;
 • Ubezpieczenie zdrowotne;
 • Opiekun tymczasowy – nowe zadanie OPS.
2. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65