Ocena okresowa pracowników socjalnych w 2021 r.

od

UWAGA: Szkolenie dostępne od 07.09.2021

Szkolenie

Konsultacje

Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny okresowej

Program Szkolenia

I. Ocena okresowa pracowników socjalnych w 2021 roku:
 • Ocena okresowa pracowników socjalnych – nowy obowiązek w OPS już w 2021 r.
 • Jak przygotować się do oceny pracowników socjalnych?
 • Czy można wykorzystać regulacje dotyczące oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych?
 • Jak stworzyć regulacje wewnątrzzakładowe dotyczę oceny?
 • Czy pracownik może odmówić poddania się ocenie okresowej?
 • Co w przypadku długotrwałej nieobecności pracownika w pracy?
 • Jakie stosować kryteria oceny?
 • Jakie obowiązkowo elementy muszą znaleźć się w ocenie?
 • Jakie obszary pracy pracownika socjalnego należy uwzględnić w ocenie?
 • Jak uzasadnić ocenę?
 • Czy ocena musi być skomplikowanym i wieloetapowym procesem?
 • Wzór regulaminu oceny pracowników socjalnych – kto go zatwierdza, z kim należy skonsultować?
 • Protokoły/arkusze oceny pracowników socjalnych – jaki wzór stosować?
 • Procedura odwoławcza od oceny okresowej.
 • Kiedy należy dokonać ponownej oceny okresowej?
 • Kiedy dokonać pierwszej oceny pracowników w 2021 r.?
 • Kompleksowa dokumentacja oceny – od zarządzenia wprowadzającego procedurę po arkusz oceny.
II. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • Termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia.
 • W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556.
 • Konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 174 minuty + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65