Nowelizacja specustawy ukraińskiej 1 lipca 2024

od

Program Szkolenia

I. Nowelizacja specustawy ukraińskiej 1 lipca 2024:
 • Nowy terminu na zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP?
 • Kiedy wniosek o PESEL?;
 • Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania –co dalej?
 • Nowy maksymalny okres świadczenia pomocy.
 • Posiadania numeru PESEL warunkiem pomocy.
 • Likwidacja 40 złotych?
 • Likwidacja świadczenia 300 złotych?
 • Czy teraz jakakolwiek pomoc jest uzależniona od czegoś jeszcze?
 • Co z już przyznanymi świadczeniami z pomocy społecznej?
 • Co z już przyznanymi świadczeniami rodzinnymi?
 • A stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe itd.?
 • Czy mamy obowiązek z urzędu wszystko poprzedłużać?
 • Wstrzymywanie wypłaty określonych świadczeń socjalnych w przypadku opuszczenia przez obywateli Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Likwidacja instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy?
II. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

549 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych TYLKO dla pierwszego zgłoszonego, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65