Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 oraz nowy wywiad środowiskowy

od

Program Szkolenia

Dochody i kryteria dochodowe
 • NOWOŚCI w dochodach – co z tymi kosztami uzyskania przychodu?
 • NOWE kryteria dochodowe – są ale tak naprawdę od kiedy?
 • Co z wnioskami złożonymi w grudniu lub wcześniej?
 • Jak kryteria rzutują na już przyznane świadczenia?
 • Co z wyliczeniem ha przeliczeniowego
 • Tryb zmiany już obowiązujących decyzji
 • A co z odpłatnościami?
Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego!
 • NOWE a już nie aktualne?
 • Data wejścia w życie
 • Czy można będzie korzystać ze starych druków i do kiedy?
 • Co ze starymi legitymacjami pracowników socjalnych?
 • Wnioski złożone przed wejście w życie nowego rozporządzenia – jak je zakończyć?
 • Kto przeprowadza, które wywiady?
 • NOWOŚCI w terminach przeprowadzania wywiadu?
 • Wywiad tradycyjny czy elektroniczny?
 • NOWOŚCI w przypadku osób niezdolnych do przeprowadzenia wywiadu!
 • Wywiad z osobami ubezwłasnowolnionymi
 • Wywiad na potrzeby innych ustaw
 • Wywiady w DPS-ach i ośrodkach wsparcia
 • NOWOŚCI w pozyskiwaniu dokumentów
KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 179 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 240 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65