Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

od

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w OPS - wydawanie poleceń, stawianie wymagań, kiedy mobbing, a kiedy obowiązek służbowy.

Szkolenie mobbingowe - obowiązkowy elementem przeciwdziałania mobbingowi.

Szkolenie przeznaczone dla Ośrodków Pomocy Społecznej stanowiące realizację obowiązku pracodawcy, polegającego na przeciwdziałaniu w zakładzie pracy zjawiskom i zachowaniom o charakterze mobbingowym, wynikającego z art. 943 § 1 Kodeksu pracy.

Pracodawco nie czekaj na zgłoszenie mobbingu – masz obowiązek przeciwdziałać!!!

Każdy pracownik powinien mieć w aktach osobowych zaświadczenie ze szkolenia antymobbingowego i antydyskryminacyjnego!

Program Szkolenia

1. Dyskryminacja w miejscu pracy:
 • Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy dyskryminację?
 • Jakie cechy dyskryminacyjne musi wykazać pracownik?
 • Czy pracodawca ma prawo nierówno traktować pracowników?
 • Czy pracodawca może dać podwyżkę wynagrodzenia lub premię osobom zaszczepionym na COVID-19, a nie zaszczepionym nie?
 • Czy pracodawca może wymagać wyłącznie od osób niezaszczepionych noszenia maseczek na terenie zakładu pracy?
 • Czy pracodawca może udzielić urlopu, wyjścia prywatnego jednemu pracownikowi, a drugiemu nie – czy to przejaw dyskryminacji?
 • Nierówne traktowanie w zatrudnieniu a dyskryminacja – czy to to samo?
 • Czego pracodawcy robić nie wolno by nie narazić się na odpowiedzialność za dyskryminację?
 • Czy pracownicy na tych samych stanowiskach musza tyle samo zarabiać?
 • Jakie są podstawy różnicowania wynagrodzenia, nagród, premii dla pracowników bez dyskryminacji?
 • Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy nierówne traktowanie i domagać się odszkodowania w sądzie?
 • Jakie stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia z pracy by nie narazić się na zarzut nierównego traktowania?
 • Molestowanie i molestowanie seksualne – dwa różne pojęcia w prawie pracy.
2. Mobbing
 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę – jak to robić?
 • Gdy pracownik zgłosi mobbing już jest za późno – jakie podjąć działania wyprzedzające?
 • Polecenie wykonania dodatkowych czynności, pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracownik może odmówić?
 • Polecenie wykorzystania zaległego urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę – czy to mobbing?
 • Czy pracodawca ma prawo krytykować, nadzorować, kontrolować pracę pracownika – czy to mobbing?
 • Czy przełożony może dawać pracownikowi wiążące wytyczne w zakresie sposobu wykonywania przez niego pracy?
 • Czy można pracownika poinformować, że jeżeli nadal będzie wykonywał pracę niezgodnie z wytycznymi to zostanie zwolniony z pracy?
 • Dlaczego pracownicy nie rozumieją, że zatrudnienie na umowę o pracę to podporządkowanie pracodawcy i muszą stosować się do jego poleceń – jak to zmienić?
 • Jak wykazać, że pracodawca przeciwdziałał mobbingowi – szkolenia pracowników, procedura antymobbingowa itp.?
 • Jakich zachowań nie można stosować w zakładzie pracy by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu mobbingu?
 • Na jakie zachowania kierowników musi reagować pracodawca i w jaki sposób?
 • Kto może być mobberem, czy tylko pracodawca lub kierownik?
 • Czy pracownicy mogą mobbingować Kierownika lub Dyrektora OPS?
 • Jak pracownik ma reagować na zachowania mobbingowe ze strony pracodawcy lub kierownika?
 • Jak pracownik ma reagować na zachowania mobbingowe ze strony pracodawcy lub kierownika?
 • Jakie konkretnie zachowania przełożonego lub innego pracownika można uznać za działania mobbingowe?
 • Konflikt pracowników częstą przyczyną mobbingu – co ma zrobić pracodawca?
 • Kara porządkowa, zwolnienie dyscyplinarne dla pracownika stosującego zachowania mobbingowe – kiedy jest podstawa?
 • Anonimowa ankieta mobbingowa przeprowadzana okresowo wśród pracowników – czy to dobry sposób przeciwdziałania mobbingowi?
 • Jakie zapisy powinna zawierać procedura mobbingowa by była skutecznym sposobem przeciwdziałania mobbingowi?
 • Kiedy pracownik może pozwać pracodawcę o mobbing i jakie są tego konsekwencje?
 • Jakie odszkodowanie przysługuje za mobbing i kto je będzie płacił?
 • Czy pracodawca może pozwać mobbera o zwrot odszkodowania po przegranej sprawie mobbingoowej przed sądem.
 • Czy reagować na anonimowe zgłoszenia mobbingowe w zakładzie pracy?
 • Jakie uprawnienia ma pracownik w związku z działaniami mobbingowymi swojego przełożonego?
 • Obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu mobbingu dla wszystkich pracowników jako element przeciwdziałania mobbingowi.

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

469 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 160 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 210 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

OSOBY ZAINTERESOWANE konsultacjami z wykładowcą proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 797-240-556 PYTANIA do wykładowcy należy przesłać najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia realizacji szkolenia.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65