Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0

od do

Program Szkolenia

I. TARCZA 1.0 - COVID – 19 czy to ma jakiś wpływ na nasze procedury?
 • terminy prawa materialnego;
 • terminy procesowe;
 • bezczynność organu.
II. TARCZA 2.0 - KPA w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 • NOWE rozwiązania w doręczeniach?
 • doręczenie zastępcze – czy dalej obowiązuje?
 • co Poczta Polska robi z naszymi listami?
 • decyzje odmowne – muszą chyba zaczekać;
 • zapoznanie strony z aktami sprawy - udostępnienie stronie akt sprawy;
 • przesłuchanie on-line.
III. TARCZA 3.0 – nowości w procedurach:
 • co z decyzjami odmownymi – czy już można?
 • co z nienależnie pobranymi – czy już można?
 • co z uchyleniem lub zmianą decyzji?
 • czy biegną nam już terminy?
 • jak liczyć nowe terminy administracyjne?
IV. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie:
 • o tak naprawdę wprowadziła nowelizacja?
 • co ma RODO wspólnego z KPA?
 • zakres obowiązywania, zasady ogólne;
 • strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy.
V. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
 • właściwość miejscowa
 • terminy załatwiania spraw
 • decyzje, postanowienia, odwołania;
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
VI. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu Ustawy o pomocy społecznej:
 • postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego;
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 • procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
VII. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia;
 • ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?
VIII. Postępowanie administracyjne w świadczeniu wychowawczym 500 PLUS:
 • wydawanie decyzji z zakresu zmiany bądź uchylenia prawa;
 • wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia; czy to nadal aktualne?
 • okoliczności dowodowe w sprawach marnotrawienia świadczenia wychowawczego
IX. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania szkolenia 210 minut, czas dostępu 300 minut od pierwszego zalogowania, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby)

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60