Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej - aktualności 2024

od

Program Szkolenia

I. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie:
 • Co się pozmieniało w 2022 roku?
 • Co ma RODO wspólnego z KPA?
 • Zakres obowiązywania, zasady ogólne;
 • Strona, załatwianie spraw, wezwania, terminy.
II. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • Wszczęcie postępowania, udostępnianie akt;
 • Terminy załatwiania spraw;
 • Decyzje;
 • Stwierdzenie nieważności decyzji;
III. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z Ustawy o pomocy społecznej:
 • Postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • Wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 • Procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
IV. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
 • Wydawanie decyzji z zakresu świadczeń, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • Ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?
V. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 184 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65