Kodeks Postępowania Administracyjnego - NOWELIZACJA 2021 – AKTUALNE PROBLEMY

od

Program Szkolenia

I. ZMIANY od 5 października 2021 r. w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych:
 • kogo dotyczy NOWELIZACJA?
 • czy klienci muszą zakładać skrzynki elektroniczne?
 • czy wszelka korespondencja musi iść w trybie ustawowym?
 • zmiana zasady pisemności;
 • czy coś się zmienia w terminach?
 • data wszczęcia postępowania.
II. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie:
 • co ma RODO wspólnego z KPA?
 • zakres obowiązywania, zasady ogólne;
 • strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy;
 • czy coś nam pozostało z tarcz antykryzysowych?
III. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
 • właściwość miejscowa;
 • terminy załatwiania spraw;
 • decyzje, postanowienia, odwołania;
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
IV. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu Ustawy o pomocy społecznej:
 • postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 • procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
V. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?
VI. Postępowanie administracyjne w świadczeniu wychowawczym 500 PLUS:
 • wydawanie decyzji z zakresu zmiany bądź uchylenia prawa;
 • nienależnie pobrane świadczenia; czy to nadal aktualne?
VII. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 210 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 360 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65