Jak stworzyć dobry regulamin Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2024 r.

od

Na szkoleniu zostaną przedstawione gotowe zapisy regulaminu pracy, o które powinien być zaktualizowany regulaminy zakładowe Ośrodków Pomocy Społecznej. Ponadto zostaną omówione najczęstsze błędy w aktach wewnątrzzakładowych, które należy poprawić oraz wskazane prawidłowe zapisy jakie należy zawrzeć w regulaminach. Wiele konkretnych zapisów jakie warto mieć w Regulaminie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program Szkolenia

I. Regulamin pracy OPS – konieczność zmian w 2023 r.
 • Od czego zacząć pisanie lub poprawę regulaminu pracy?
 • Czy warto wprowadzać regulamin pracy w OPS niezatrudniającym 50 pracowników?
 • Kto powinien napisać dla OPS regulamin pracy – Dział Kadr, Radca prawny, podmiot zewnętrzny?
 • Jak często należy robić przegląd regulaminu pracy i dokonywać jego korekty?
 • Zmiana przepisów regulaminu pracy w związku ze zmianą przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu – jak to uregulować raz na zawsze?
 • Konieczność zmiany przepisów regulaminu pracy w związku z nowymi przerwami w pracy przysługującymi pracownikom.
 • Konieczność zmiany regulaminu pracy w zakresie kar porządkowych, które można nałożyć na pracownika.
 • Zmiana przepisów regulaminu pracy, która ułatwi spełnienie obowiązku OPS informowania pracowników o wolnych stanowiskach pracy, możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwości awansu.
 • Zmiany regulaminu pracy w zakresie nowych urlopów rodzicielskich, wolnego z powodu siły wyższej i urlopów opiekuńczych – czy trzeba ich dokonywać?
 • Regulacja w zakresie nowych przepisów o kontroli trzeźwości pracowników – kiedy należy dokonać takich zmian.
 • Czy trzeba regulować kwestie okazjonalnej pracy zdalnej w regulaminie pracy?
 • Jak reguły treści regulaminu pracy przyjąć, by regulamin aktualny przez wiele lat?
 • Jak dobrze sformułować obowiązki pracodawcy i pracownika?
 • Czy warto wskazać co jest w zakładzie ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowników OPS?
 • Rozdział „czas pracy” – najważniejszy rozdział w Regulaminie – jak go prawidłowo sformułować?
 • Jakie elementy czasu pracy zawrzeć w regulaminie by nie zakwestionował go PIP w czasie kontroli?
 • Jak wskazać odpowiedzialność za czas pracy w regulaminie?
 • Jak sformułować zapisy – by pracownicy samowolnie nie podejmowali pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak zapisać sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy (lista obecności, RCP, inne formy) ?
 • Czy wydłużenie okresu rozliczeniowego musi być zapisane w regulaminie?
 • Czy praca w ruchomych (elastycznych) rozkładach czasu pracy musi być wskazana w regulaminie?
 • Jak prawidłowo sformułować zapisy dotyczące wynagrodzenia za pracę?
 • Co w zakresie urlopów wypoczynkowych powinno być zapisane w regulaminie?
 • Jakie zapisy z zakresu bhp ma obowiązkowo zawierać regulamin?
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych – prawidłowość zapisów.
 • Czy sposób wyboru przedstawicieli załogi ma być zapisany w regulaminie pracy?
 • Czy polityka antymobbingowa ma być zawarta w regulaminie?
 • Jak zapisać formy monitoringu stosowane w Ośrodku (cel, zakres, sposób)?
 • Procedura wyjść prywatnych – prawidłowe zapisy?
 • Procedura wnioskowania o urlop – jak sformułować ?
 • W jaki sposób prawidłowo wprowadzić regulamin w OPS i jak postępować przy jego aneksowaniu?
 • Konsultacja regulaminu ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi, radą pracowników – jakie obowiązują zasady?
 • Konieczność dostosowania treści regulaminu pracy do zmian w Kodeksie pracy w 2023 r.
II. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 170 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65