Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

NOWOŚCI – NOWELIZACJA 2022

od

Uczestnicy szkolenia otrzymają PROJEKT DOKUMENTACJI w zakresie uzależnień behawioralnych – WZÓR diagnozy oraz WZÓR programu profilaktycznego.

Program Szkolenia

Z uwagi na konieczność wprowadzenia NOWEGO PROGRAMU profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (do końca marca 2022 r.) i powtarzające się pytania dotyczące sposobu zredagowania treści programowych z uwzględnieniem kwestii uzależnień behawioralnych, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe szkolenie stanowiące odpowiedź na pojawiające się w praktyce wątpliwości. W trakcie szkolenia omówione zostaną formalne i teoretyczne kwestie związane z programem profilaktycznym, oraz przede wszystkim, omówiony zostanie przykładowy program zawierający zagadnienia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

1. Podstawa prawna i ogólne założenia normatywne.
2. Program a wydatkowani środków z funduszu alkoholowego.
3. Diagnoza środowiska czyli co możemy wykorzystać z poprzednich programów?
4. Jak sporządzić diagnozę z perspektywy przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym?
5. Gminny program profilaktyczny:
  • teoretyczne założenia programu;
  • elementy programu;
  • wprowadzenie do programu problematyki uzależnień behawioralnych.
6. Analiza przykładowego programu profilaktycznego uwzględniającego aspekty uzależnień behawioralnych.
7. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 125 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65