FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- nowy okres zasiłkowy 2021/22, aktualne problemy oraz zmiany wprowadzone Ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

od do

UWAGA

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 5.07.2021

Program Szkolenia

1. Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym od 1 lipca 2021 roku:
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – jednak jest!
 • Co nowego w BIG-ach?
 • Czy dalej będą nam usuwać starych dłużników?
 • Ile tych BIG-ów w końcu mamy obsługiwać?
 • Umowy na współpracę z BIG?
 • rozszerzenie definicji dochodu;
 • nowe usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia/weryfikacji prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach funduszu alimentacyjnego;
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres świadczeniowy;
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres świadczeniowy;
 • zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres świadczeniowy w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualne problemy:
 • syndyk masy upadłości;
 • zaświadczenie od syndyka masy upadłości;
 • cudzoziemcy a świadczenia z funduszu;
 • przyznaje fundusz i … prokurator;
 • zaświadczenie od komornika;
 • system informacji oświatowej;
 • skład rodziny;
 • dziecko uprawnione posiada własne dziecko;
 • opiekun prawny a skład rodziny;
 • okres przyznawania świadczeń z fundusz;
 • dochód z roku bazowego – nowości;
 • kompletowanie dokumentów do wniosku – strona czy organ?
3. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia
 • w celu ustalenia indywidualnych konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie ustalone w terminie określonym powyżej - przepadają

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok 186 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65