FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualności 2024

od 09:00 do 13:00

Szkolenie ONLINE odbędzie się

6 września 2024 r.
w godz. 09:00 – 13:00

LINK do zakupionego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w dniu 3 września 2024 r

Program Szkolenia

I. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualne problemy:
 • NOWE wzory wniosków i załączników;
 • NOWE dochody do funduszu?
 • NOWE kryterium dochodowe;
 • ODWOŁANIE epidemii – czy to jakoś wpływa na fundusz?
 • Obywatele Ukrainy w funduszu alimentacyjnym;
 • nowe rodzaje utraty i uzysku dochodu;
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak to działa?
 • Co nowego w BIG-ach?
 • rozszerzenie definicji dochodu;
 • nowe usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia/weryfikacji prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach funduszu alimentacyjnego;
 • 13 i 14 emerytura za 2023 rok;
 • skład rodziny – dziwne przykłady losów klientów.
II. PANEL DYSKUSYJNY – Pan dr Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na Państwa pytania
PRZEBIEG SZKOLENIA:
 1. Szkolenie odbędzie się w dniu 6 września 2024 r. (piątek) w godz. 09:00–13:00.
 2. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail ODBIORCY FAKTURY podany w karcie zgłoszenia.
 3. Warunkiem otrzymania linku do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury - najpóźniej do 3 września 2024 r.
 4. Link do zakupionego szkolenia zostanie przesłany w dniu 3 września 2024 r.
 5. Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania prowadzącemu w trakcie trwania szkolenia poprzez wbudowany czat oraz po zakończonym szkoleniu w trakcie panelu dyskusyjnego.
 6. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz materiały zostaną wysłane na adres e-mail uczestnika szkolenia.
WYMAGANIA TECHNICZE:
 • System operacyjny co najmniej Windows 8.
 • Komputer min. 4 GB RAM.
 • Internet min. 10 MB/s.
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

599 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

W CENIE: szkolenie online, materiały, konsultacje LINK do zakupionego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w dniu 3 września 2024 r.

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65