e-Doręczenia w jednostkach pomocy społecznej

od

KOSZT szkolenia wynosi 499 zł dla pierwszego uczestnika szkolenia - WRAZ Z KONSULTACJAMI TELEFONICZNYMI
KOSZT szkolenia wynosi 99 zł dla każdego kolejnego uczestnika szkolenia - BEZ KONSULTACJI TELEFONICZNYCH


W CENIE: szkolenie e-learningowe, materiały, konsultacje telefoniczne - 10 minut TYLKO dla pierwszego zgłoszonego uczestnika szkolenia

Program Szkolenia

1. E –doręczenia – o co chodzi?
 • Nowe daty – to kiedy w końcu ma być to e-doręczenie;
 • To może jednak znowu odroczą?
 • PURDE czy PUH – o co chodzi?
 • na czym polega e-doręczenie;
 • zakres obowiązywania i wyłączenia;
 • zmiany w obiegu dokumentacji i konieczność dostosowania się podmiotu publicznego do zmian;
 • potwierdzenia wysłania i otrzymania pisma w postępowaniach.
2. Wnoszenie podań i pism
 • doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym – zakres regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego;
 • zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie formy dokumentu elektronicznego oraz e-doręczenia;
 • wymogi formalne;
 • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej;
 • elektroniczna skrzynka podawcza – wymogi i ograniczenia;
 • data doręczenia do urzędu;
 • potwierdzenie odbioru w wersji elektronicznej i papierowej.
3. Nowe czy stare zasady w doręczaniu korespondencji elektronicznej do organów administracji publicznej oraz osób fizycznych?
 • obowiązek stosowanie e-doręczeń;
 • podmioty publiczne i niepubliczne;
 • dokument elektroniczny;
 • znaczenie adresu do doręczeń elektronicznych i papierowych;
 • usługa hybrydowa;
 • skrzynka doręczeń elektronicznych i rejestracja doręczenia elektronicznego.
4. ePUAP, a wdrożenie elektronicznej skrzynki do doręczeń;
5. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ;
 • z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem termin oczekiwania na konsultacje może ulec wydłużeniu

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 186 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych TYLKO dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65