Domy Pomocy Społecznej 2021- aktualne problemy - z uwzględnieniem szczególnych zagadnień nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

- KIEROWANIE – ODPŁATNOŚĆ – EGZEKUCJA -

od do

Program Szkolenia

I. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – maj 2021 r.:
 • właściwość miejscowa po nowemu;
 • zmiany dotyczące prywatnych DPS-ów;
 • kierowanie do DPS członków najbliższej rodziny;
 • co z osobami już skierowanymi?
 • czy znowu trzeba zmieniać umowy?
 • co z zasadą proporcjonalności;
 • odpłatność w prywatnym DPS-ie
II. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej:
 • wpływ COVID i Tarcz Antykryzysowych na procedury kierowania do DPS;
 • właściwość miejscowa gminy;
 • przesłanki pozytywne do kierowania;
 • przesłanki negatywne do kierowania;
 • wybór odpowiedniego DPS;
 • wybór lokalizacji DPS;
 • okres skierowania;
 • oczekiwanie na miejsca;
 • problem opiekuna prawnego / kuratora;
 • kierowanie bez zgody;
 • czy DPS musi być dożywotnio?
II. Odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej:
 • wpływ COVID i Tarcz Antykryzysowych na procedury odpłatności za DPS;
 • średni miesięczny koszt utrzymania w DPS;
 • znowu nowelizacja w zakresie procedur;
 • proporcjonalność opłaty w nowym wydaniu;
 • DPS – stare problemy w nowym wydaniu;
 • rozszerzenie konsekwencji braku współpracy;
 • NOWE zasady prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • NOWE zasady ustalania odpłatności za DPS;
 • inne zasady dla mieszkańca, inne dla rodziny;
 • umowa a dopiero potem decyzja!
 • albo wywiad albo pełna odpłatność;
 • NOWE zasady zwalniania z odpłatności;
 • aktualizacja wywiadu – NOWE zasady;
 • decyzja czy umowa;
 • NOWE zasady dochodzenia zwrotów roszczeń od klienta i rodziny;
 • majątek klienta i majątek rodziny – czy coś z tym można zrobić?!
 • zabezpieczenie majątku klienta za jego życia – czy jest na to sposób?
 • masa spadkowa – no i co z tego?
 • dochodzenie roszczeń od osób zobowiązanych;
 • egzekucja administracyjna opłat.
III. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 203 minuty + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65