DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

od

Program Szkolenia

I. Nowelizacja ustawy 2022 roku
 • Polski Ład a procedury odpłatnościowe
 • Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów a procedury odpłatnościowe
 • Zwolnienie fakultatywne – przesłanki
 • Zwolnienie obligatoryjne – przesłanki
 • Zatarcie skazania
II. Nowelizacje ustawy 2021
 • Właściwość miejscowa po nowemu
 • Zmiany dotyczące prywatnych DPS-ów
 • Kierowanie do DPS członków najbliższej rodziny
III. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej:
 • Właściwość miejscowa gminy;
 • Kierowanie bez zgody;
 • Przesłanki pozytywne do kierowania;
 • Przesłanki negatywne do kierowania;
 • Wybór odpowiedniego DPS;
 • Wybór lokalizacji DPS;
 • Okres skierowania;
 • Oczekiwanie na miejsca;
 • Problem opiekuna prawnego / kuratora;
 • Kierowanie bez zgody;
 • Czy DPS musi być dożywotnio?
IV. Odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej:
 • Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS;
 • Znowu nowelizacja w zakresie procedur
 • Proporcjonalność opłaty w nowym wydaniu
 • DPS – stare problemy w nowym wydaniu;
 • Rozszerzenie konsekwencji braku współpracy,
 • NOWE zasady ustalania odpłatności za DPS,
 • Inne zasady dla mieszkańca, inne dla rodziny,
 • Umowa a dopiero potem decyzja!
 • Albo wywiad albo pełna odpłatność,
 • Nowe zasady zwalniania z odpłatności,
 • Aktualizacja wywiadu – nowe zasady.
 • Decyzja czy umowa;
 • NOWE zasady dochodzenia zwrotów roszczeń od klienta i rodziny;
 • Majątek klienta i majątek rodziny – czy coś z tym można zrobić?!
 • Zabezpieczenie majątku klienta za jego życia – czy jest na to sposób?
 • Masa spadkowa – no i co z tego?
 • Dochodzenie roszczeń od osób zobowiązanych;
 • Egzekucja administracyjna opłat.
V. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-55;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 194 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 260 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65