DODATKI MIESZKANIOWE NOWELIZACJA – 1 lipca 2021 r.

od

SZKOLENIE DOSTĘPNE od 1 czerwca 2021 r.

Program Szkolenia

Nowelizacja z grudnia 2020 roku zacznie obowiązywać w swej większej części od 1 lipca 2021 roku i zrewolucjonizuje postrzeganie procedury ustalania uprawnień do dodatku mieszkaniowego. Zarówno klienci jak i osoby prowadzące procedury administracyjne z tego zakresu będą z dnia na dzień musieli przestawić się na nowe regulacje, które już po wstępnym ich przeglądnięciu na pewno dostarczą wielu wrażeń. Szkolenie ma na celu zaznajomienie osób zajmujących się materią dodatków mieszkaniowych z nowymi regulacjami oraz uzewnętrznienie różnic w stosunku do starego stanu prawnego. Podkreślone zostaną te obszary gdzie będzie konieczne przyjęcie odmiennych do dotychczasowych rozwiązań, jak chociażby wyliczenie dochodu, przyjęcie wydatków na potrzeby dodatku mieszkaniowego. Zwrócona zostanie uwaga na niuanse zawarte w nowej regulacji, wskazane zostaną „najniebezpieczniejsze” elementy procedury. Jednocześnie omówione zostaną sprawy intertemporalne oraz szczególne rozwiązania Covidove.

Dodatkowo w sposób szczegółowy omówione zostaną zagadnienia dotyczące nowego katalogu dochodów, ze szczególnym uwzględnieniem dochodu nieopodatkowanego, wskazane zostaną podstawy ustalenia nowych ryczałtów wraz z publikatorami, jednocześnie na konkretnych przykładach wskazane zostaną podstawy kryterium dochodowego oraz uściślony zostanie katalog wydatków stanowiących podstawę ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.

I. Nowa ustawa czy tylko nowelizacja?
 • Zmiany w związku z COVID-19
 • Dodatek mieszkaniowy wstecz – czy to jeszcze obowiązuje
 • Za jaki okres można wyrównać dodatek mieszkaniowy?
II. Dopłata do czynszu - podsumowanie
 • Co z obecnie składanymi wnioskami na dopłatę do czynszu?
 • Dopłata do czynszu wstecz ale wniosek bieżący?
 • Czy to już koniec?
III. Wielkie zmiany w dodatkach mieszkaniowych
 • Od kiedy wchodzą nowe regulacje?
 • Obowiązki gminy w okresie do 1.07.2021 roku
 • Uchwała rady gminy – co tam ma właściwie być?
 • Wzór uchwały
 • Wzór wniosku i wzór deklaracji o dochodach
 • Nowa definicja gospodarstwa domowego
 • Nowa definicja dochodu
 • 13 emerytura a dodatek mieszkaniowy
 • Dochód z gospodarstwa rolnego
 • Dochód z działalności gospodarczej
 • Dochód z działalności gospodarczej na ryczałcie
 • Co ze wzorami wniosków
 • Deklaracja – a co to takiego?
 • Wywiad środowiskowy do dodatków mieszkaniowych
 • A co jak nie płaci czynszu?
 • Za zaległości klienta odpowie zarządca
 • Administracyjna kara pieniężna dla zarządcy
IV. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia
 • w celu ustalenia indywidualnych konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie ustalone w terminie określonym powyżej - przepadają

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 188 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65