DODATKI MIESZKANIOWE 2020 - zmiany w dobie COVID-19 – Tarcza Antykryzysowa 4.0

od do

Program Szkolenia

I. DODATKI MIESZKANIOWE – zmiany w dobie COVID-19 – Tarcza Antykryzysowa 4:0:
  • terminy w okresie obowiązywania stanu epidemii;
  • wywiady środowiskowe w trakcie epidemii;
  • okres przyznania dodatku mieszkaniowego;
  • dochody ze szczególnym uwzględnieniem problemu świadczenia uzupełniającego;
  • tarcza 4.0 przyznanie dodatku mieszkaniowego wstecz;
  • za jaki okres można wyrównać?
  • dwa wnioski czy jeden?
  • klauzula okresu, którego dotyczy wniosek;
  • dochody do wstecznego przyznania dodatku.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

249 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 45 minut, czas udostępniania: 75 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60