Dodatek gazowy + suplement: pierwsza NOWELIZACJA dodatku gazowego

od

Program Szkolenia

I. Dodatek gazowy:
 • Kiedy to to?
 • Co to znaczy „zwrot VAT-u”?
 • Komu przysługuje dodatek gazowy?
 • Czy obywatele Ukrainy UKR mają prawo do dodatku?
 • Definicje gospodarstwa domowego;
 • Wniosek o dodatek;
 • Kto to taki odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym;
 • Polska dla Polaków? A dodatek gazowy?
 • Wysokość dodatku;
 • Terminy rozpatrywania wniosków;
 • Terminy wypłaty;
 • Weryfikacja wniosków w CBEEB;
 • Upoważnienie do prowadzenia zadania;
 • Robimy uchwały?
 • A może zmiana statutu?
 • RODO – dodatkowe upoważnienia;
 • Decyzja czy informacja – powiadomienie klienta o przyznaniu dodatku;
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • Odpowiednie stosowanie przepisów prawa ochrony środowiska;
 • Co z naszym ulubionym KPA?
 • Zadanie zlecone – a koszty obsługi?
 • Co na te kwoty komornicy sądowi?
 • A może wystawimy ludziom PIT-y?
 • Wpływ dodatku na świadczenia z pomocy społecznej.
II. Zmiany w dodatku węglowym - znowu.
III. Bezpłatny dodatek - suplement:
 • Pierwsza NOWELIZACJA dodatku gazowego
IV. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 197 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65