DODATEK GAZOWY - edycja 2024

od

KOSZT szkolenia wynosi 499 zł dla pierwszego uczestnika szkolenia - WRAZ Z KONSULTACJAMI TELEFONICZNYMI
KOSZT szkolenia wynosi 99 zł dla każdego kolejnego uczestnika szkolenia - BEZ KONSULTACJI TELEFONICZNYCH


W CENIE: szkolenie e-learningowe, materiały, konsultacje telefoniczne - 10 minut TYLKO dla pierwszego zgłoszonego uczestnika szkolenia

Program Szkolenia

I. DODATEK GAZOWY 2024 – aktualne problemy:
 • kiedy to?
 • co to znaczy „zwrot VAT-u”?
 • komu przysługuje dodatek gazowy?
 • definicje gospodarstwa domowego;
 • wniosek o dodatek;
 • kto to taki odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym?
 • wysokość dodatku;
 • terminy rozpatrywania wniosków;
 • terminy wypłaty;
 • weryfikacja wniosków w CBEEB;
 • upoważnienie do prowadzenia zadania;
 • robimy jakieś nowe uchwały?
 • RODO – dodatkowe upoważnienia;
 • decyzja czy informacja – powiadomienie klienta o przyznaniu dodatku;
 • odpowiednie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • odpowiednie stosowanie przepisów prawa ochrony środowiska;
 • co z naszym ulubionym KPA?
 • zadanie zlecone – a koszty obsługi?
II. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych TYLKO dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65