DODATEK ELEKTRYCZNY – nowe zadanie dla gmin!

od

 

 

 

Program Szkolenia

1. Dodatek dla gospodarstw domowych – NOWE zadanie dla gmin!
 • kiedy to?
 • komu przysługuje dodatek elektryczny?
 • czy obywatele Ukrainy mają prawo do dodatku?
 • definicje gospodarstwa domowego;
 • co to jest paliwo?
 • wniosek o dodatek;
 • kto pierwszy ten lepszy?
 • Polska dla Polaków? a dodatek elektryczny?
 • wysokość dodatku;
 • terminy rozpatrywania wniosków;
 • terminy wypłaty;
 • weryfikacja wniosków w CBEEB;
 • upoważnienie do prowadzenia zadania;
 • robimy uchwały?
 • a może zmiana statutu?
 • RODO – dodatkowe upoważanienia;
 • decyzja czy informacja – powiadomienie klienta o przyznaniu dodatku;
 • odpowiednie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • co z naszym ulubionym KPA?
 • zadanie zlecone – a koszty obsługi?
 • co na te kwoty komornicy sądowi?
 • a może wystawimy ludziom PIT-y?
 • wpływ dodatku na świadczenia z pomocy społecznej.
2. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ
 • z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem termin oczekiwania na konsultacje może ulec wydłużeniu

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65