Dodatek dla podmiotów wrażliwych - NOWE zadanie dla gmin!

od

SZKOLENIE BEZ KONSULTACJI TELEFONICZNYCH

Program Szkolenia

1. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – NOWE zadanie dla gmin!
 • kiedy to?
 • komu przysługuje dodatek dla podmiotów wrażliwych?
 • kto to taki podmiot wrażliwy?
 • co to jest paliwo?
 • wniosek o dodatek;
 • wysokość dodatku
 • terminy rozpatrywania wniosków
 • terminy wypłaty
 • weryfikacja wniosków w CBEEB
 • wzory i wyliczenia – jakie i na jakiej podstawie
 • upoważnienie do prowadzenia zadania
 • robimy uchwały?
 • RODO – czy tutaj to obowiązuje?
 • braki formalne – co z tym zrobić
 • decyzja czy informacja – powiadomienie podmiotów o przyznaniu dodatku
 • co z naszym ulubionym KPA?
 • zadanie zlecone – a koszty obsługi?

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 180 minut, czas udostępniania: 360 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65