BEZPŁATNY WEBINAR „500 plus” dla zwierząt

od

BEZPŁATNY WEBINAR: „500 plus” dla zwierząt

PREMIERA 07.03.2023 g.19:00

na YouTube:
https://youtu.be/F1N22ysjttM

Program Szkolenia

  • Czym tak naprawdę jest program określany w mediach jako „500+ dla zwierząt”?
  • Podstawowa prawna wprowadzenia przez gminę refundacji kosztów sterylizacji zwierząt domowych.
  • Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - możliwość czy obowiązek gminy?
  • Aspekt praktyczny programu – jaka jest wartość refundacji? jakie są zasady refundacji? Jakie możliwości pozyskania środków mają gminy?

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65