Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego

Prawne aspekty związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych przez pracownika socjalnego

od

Program Szkolenia

1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego:
 • najlepszą obroną jest… ucieczka?
 • czy pracownik socjalny może odpowiadać za zaniechanie?
 • konfrontacja z napastnikiem – czy obrona jest konieczna?
 • czy można użyć gazu przeciwko napastnikowi – czyli kilka słów o przekroczeniu obrony koniecznej;
 • pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny – co z tego wynika?
 • tryb zaskarżenia agresora – co i kiedy może zrobić pracownik OPS w przypadku ataku?
2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego:
 • konfrontacja słowna w kontekście problematyki naruszenia dóbr osobistych;
 • naruszenie zdrowia lub uszkodzenia ciała jako podstawa dochodzenia odszkodowania;
 • a co z uszkodzonym zegarkiem lub laptopem?
 • zasady dochodzenia odszkodowania z uszkodzenie mienia.
3. Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego a prawo pracy:
 • wyjście w teren do niebezpiecznego klienta a prawa pracownika;
 • obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników;
 • odpowiedzialność pracodawcy za zdarzenia związane z bezpieczeństwem osobistym pracowników.
4. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 15 minut konsultacji tylko dla pierwszego dostępu::
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 109 minut + 15 minut konsultacji tylko dla pierwszego dostępu, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65