Babciowe! Co OPS wiedzieć powinien

od

Program Szkolenia

Babciowe! Co OPS wiedzieć powinien:
 • Co to jest babciowe?
 • A może babciowe są różne?
 • Świadczenie aktywny rodzic = babciowe?
 • A co z dziadkiem?
 • Warunki ustalenia uprawnień do babciowego.
 • Kto może skorzystać?
 • Czy muszę być ubezpieczony, a może dostane składkę przy babciowym?
 • Wymóg obywatelstwa
 • Wysokość i okres wypłaty
 • Czy to liczymy do dochodu w pomocy społecznej i innych świadczeniach?
 • Babciowe a usługi opiekuńcze
 • Babciowe a świadczenia opiekuńcze – świadczenie pielęgnacyjne (stare/nowe) oraz SZO/ZDO
 • ZUS – to tylko część prawdy – czasem coś jednak w gminie (OPS/CUS)
 • Zmiany w innych przepisach

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 165 minut, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały (Szkolenie bez konsultacji)

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65