ABC ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - SZKOLENIE OD PODSTAW dla nowych pracowników oraz wszystkich, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę

od

Program Szkolenia

I. ABC ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 • Definicje ustawowe
 • Polacy czy obcokrajowcy? Kto jest uprawniony do świadczeń
 • Rodzaje świadczeń - omówienie
 • Zakres podmiotowy ustawy czyli komu przysługują świadczenia
 • Wzór wniosku
 • Organ właściwy
 • Przyjęcie wniosku
 • Uzupełnienie wniosku – kompletowanie dokumentów
 • Wymagana dokumentacja
 • Obliczenie dochodu - wprowadzenie
 • Dochód uzyskany
 • Dochód utracony
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - wprowadzenie
 • Warunki przyznania świadczeń
 • Przesłanki negatywne
 • Decyzja w przedmiocie przyznania świadczenia
 • Wypłata świadczeń
 • I co dalej?
 • Wezwania i wstrzymywanie wypłaty wraz z konsekwencjami
 • Zmiana bądź uchylenie decyzji
II. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 187 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65