RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej

aktualne problemy

Program Szkolenia

I. RODO – klauzula informacyjna – czyli to, co najważniejsze:
 • jak powinna wyglądać?
 • gdzie należy ją umieścić?
 • czy faktycznie należy przekazywać ją każdemu klientowi OPS?
 • klauzula informacyjna w pomocy społecznej, a klauzula w świadczeniach;
 • klauzula z art. 13 RODO, a klauzula z art. 14 RODO.
II. „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych”!:
 • czy OPS powinien żądać zgody na przetwarzanie danych?
 • zgoda petenta a zgoda pracownika;
 • podstawa prawna przetwarzania danych przez OPS.
III. Podstawa to dobra „papiery”, czyli o polityce bezpieczeństwa:
 • jaki jest cel i sens sporządzania polityki bezpieczeństwa w OPS?
 • co może, a co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa?
 • analiza przykładowej polityki bezpieczeństwa w OPS.
IV. „Żądam wydania wszystkich akt sprawy – bo RODO mi pozwala”!:
 • prawo klienta do żądania potwierdzenia faktu przetwarzania jego danych;
 • prawo do żądania kopii danych;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • inne prawa klienta wynikające z RODO.
V. „A antywirusa na komputerze mamy”? – zabezpieczenie danych osobowych:
 • szacowanie ryzyka – z czym mamy największy problem?
 • zabezpieczenia organizacyjno – techniczne;
 • zabezpieczenia komputerów i serwerów.
VI. A jeśli coś będzie „nie tak…”:
 • UODO i jego kompetencje;
 • kary administracyjne – ile, dla kogo i za co?
 • odpowiedzialność cywilna – podstawowe założenia i zasady;
 • stowarzyszenia i fundacje, które mogą nas „sprawdzić” – czyli RODO jako niewyczerpane źródło dla wyłudzeń i oszustów.
VII. Panel dyskusyjny – pan Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego, konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, konsultant prawny wielu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Miejsce Szkolenia

Centrum Biznesowe SYNERGIA

ul. Wólczańska 128
Centrum Biznesowe SYNERGIA

cena szkolenia

439 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Katarzyna Adamska
tel.: 12 635 83 65 wew. 21
fax. 12 350 63 60