Stypendia Szkolne 2020

aktualne problemy

Najważniejsze zagadnienia

procedury składnia wniosków o stypendia szkolne

postępowanie administracyjne w sprawach o stypendia szkolne

ochrona danych osobowych w sprawach o stypendia szkolne

Program Szkolenia

I. Wysokości świadczeń stypendialnych:
 • czy i ewentualnie kiedy zmieniają się wartości stypendiów?
 • czy wymagana jest zmiana uchwały rady gminy?
 • jak wydawać decyzję stypendialną?
II. STYPENDIA SZKOLNE – aktualne problemy:
 • zakres podmiotowy regulacji;
 • warunki przyznawania stypendium;
 • zaświadczenie z OPS;
 • dochód uprawniający do otrzymania stypendium;
 • terminy składania wniosków;
 • postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych;
 • wysokość stypendium;
 • forma udzielania stypendium;
 • rozliczanie stypendium;
 • przesłanki wydania decyzji negatywnej;
 • finansowanie stypendium.
III. Postępowanie administracyjne w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
 • strona w sprawie;
 • terminy załatwiania spraw;
 • jedna czy dwie decyzje?
 • zmiana decyzji stypendialnej;
 • które sprawy podlegają metrykom?
 • ak zakładać i prowadzić metryki?
IV. Ochrona danych osobowych w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
 • zmiany KPA w zakresie RODO a stypendia szkolne;
 • klauzula informacyjna RODO częścią KPA i postępowania administracyjnego – jak to realizować w stypendiach?
 • RODO a wgląd w akta sprawy stypendiów;
 • zaświadczenie stypendialne a RODO?
Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel VIENNA HOUSE EASY***

ul. Przy Rondzie 2
Hotel VIENNA HOUSE EASY***

cena szkolenia

439 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Krystyna Dutka
tel.: 12 635 83 65 wew.14
fax. 12 350 63 60