NOWELIZACJA USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1 stycznia 2022 r. - WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
19:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 NOWELIZACJA ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. Skąd te zmiany? – czyli podstawa prawna nowelizacji.
2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – co to za twór?
3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - jakie będą jego zadania?v
4. Likwidacja PARPA!
5. Zmiany dotyczące programów i strategii gminnych:
 • co powinien zawierać program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym jako element programu;
 • zasady tworzenia programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
6. A co z samą ustawą?
 • nowe obowiązki sprawozdawcze;
 • wymogi dotyczące specjalistów prowadzących psychoterapię;
 • opłaty z funduszu „korkowego”
7. Zmiany w zakresie opodatkowania sprzedaży alkoholu – podatek od „małpek”.
8. Podsumowanie – funkcjonowanie Komisji Alkoholowych po zmianach.
13:00 - 14:00 PANEL DYSKUSYJNY - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi mgr Andrzej Wojciechowski
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – zasady budowy Programu według najnowszych zmian prawnych:
 • Podstawa finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz uzależnień behawioralnych.
 • Wytyczne do tworzenia gminnych programów.
 • Przegląd działań rekomendowanych przez PARPA w ramach tworzenia i realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Budowa GPPiRPA – warsztat na bazie procedury „10 kroków”
13:00 - 14:00 PANEL DYSKUSYJNY - Pan Andrzej Wojciechowski odpowie na Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
19:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi mgr Zbigniew Krempicki
07:00 - 08:30 Śniadanie
07:00 - 08:30 Uzależnienia we współczesnym świecie z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych:
1. Uzależnienie od środków psychoaktywnych i uzależnienie od czynności (behawioralne).
2. Uzależnienia behawioralne:
 • co to jest uzależnienie behawioralne – kryteria nałogu według Aviela Goodmana;
 • czy uzależnienia od czynności są „nową falą” uzależnień?
 • w jaki sposób „działa” uzależnienie – trochę neurobiologii;
 • epidemiologia uzależnień behawioralnych;
 • uzależnienie behawioralne i uzależnienie od środków psychoaktywnych;
 • występowanie uzależnień behawioralnych z innymi zaburzeniami psychicznymi;
 • patologiczny hazard, uzależnienie od internetu, uzależnienie od telefonu komórkowego, uzależnienie od seksu, uzależnienie od pracy (pracoholizm), zakupoholizm – oniomania, jedzenioholizm – ortoholizm, tanoreksja, bigoreksja, samouszkodzenia
3. Mechanizmy prowadzące do uzależnienia oraz wzmacniające uzależnienie, degradacja społeczna osób uzależnionych, skłonność do uzależnienia
4. Uzależnienie krzyżowe – jak sobie z nim radzić?
5. Motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia działania, wspieranie relacji z osobą uzależnioną oraz podstawy terapii osób uzależnionych.
12:30 - 13:30 PANEL DYSKUSYJNY - Pan Zbigniew Krempicki odpowie na Państwa pytania.
12:30 - 14:00 Obiad – Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

mgr Zbigniew Krempicki

Pedagog o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa oraz interwencja kryzysowa, specjalista terapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), lider zespołu terapeutów, animator Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR, sądowy specjalista uprawniony do zbierania informacji o charakterze używania substancji przez oskarżonego, posiada bogate doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, ukończył liczne szkolenia poparte stosownymi certyfikatami, pracował m.in. w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków przy MOPS w Oświęcimiu, Centrum Terapii Narkomanów w Krakowie, Ośrodkach Terapeutycznych dla Młodzieży: w Ochotnicy Dolnej, w Wierzbiu oraz w Jeżówce, Domu MONAR-u w Krakowie oraz Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień „NOWY DZIEN”.

mgr Andrzej Wojciechowski

Psycholog, pracownik samorządowy, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA w latach: 2015 – 2017 oraz 2019 - 2021, członek Zespołu Roboczego PARPA opracowującego technologię szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz Zespołu opracowującego dla PARPA program pilotażowy szkoleń dla kuratorów sądowych prowadzących nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, absolwent Szkoły Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

Miejsce Szkolenia

Hotel Novotel **** Kraków Centrum

Tadeusza Kościuszki 5

cena szkolenia

1649 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych), pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 2 x kolacja, 1x kolacja bankietowa, 3 x serwis kawowy),
wycieczka z przewodnikiem po Starym Mieście, wycieczka na Kopiec Kościuszki.
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65