Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

AKTUALNE PROBLEMY

Najważniejsze zagadnienia

co tak naprawdę wprowadziła nowelizacja?

co ma RODO wspólnego z KPA?

postępowanie administracyjne na gruncie KPA

postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej

postępowanie administracyjne w 500 PLUS, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?

Program Szkolenia

I. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie:
 • co tak naprawdę wprowadziła nowelizacja?
 • co ma RODO wspólnego z KPA?
 • zakres obowiązywania, zasady ogólne;
 • organy wyższego stopnia i organy naczelne, właściwości organów, wyłączenie pracownika oraz organu;
 • strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy.
II. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
 • dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania;
 • decyzje, ugoda, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postępowania;
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
 • udział Prokuratora, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski.
III. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z Ustawy o pomocy społecznej:
 • postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego;
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 • procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
IV. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia;
 • ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?
V. Postępowanie administracyjne w świadczeniu wychowawczym 500 PLUS:
 • wydawanie decyzji z zakresu zmiany bądź uchylenia prawa;
 • wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia – czy to nadal aktualne?
 • okoliczności dowodowe w sprawach marnotrawienia świadczenia wychowawczego
VI. Panel dyskusyjny – Pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel VIENNA HOUSE EASY***

ul. Przy Rondzie 2
Hotel VIENNA HOUSE EASY***

cena szkolenia

439 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Krystyna Dutka
tel.: 12 635 83 65 wew.14
fax. 12 350 63 60